Solidny

A feeling for steel

Solidny. Den internationella medlaren inom metallspecialister. Från svetsare och montörer till konstruktörer och arkitekter. Flexibel, projektbaserad och budgetvänlig att använda inom din organisation.

De bästa specialisterna

Solidny förser de bästa europeiska tekniska specialisterna inom metallområdet – från varvsindustri och stålkonstruktion till maskinkonstruktion – och från junior till senior – med många års praktisk erfarenhet inom sitt område.

Internationell erfarenhet

Våra tekniker kommer främst från EU-landet Polen. ett land där vi har den bästa upplevelsen med pålitliga och entusiastiska proffs inom detta område. Alla kandidater granskas noggrant i praktiken innan vi presenterar dem för dig.

Kan användas flexibelt

Våra medarbetare kan utplaceras flexibelt. Från dag till flera månader i rad. Så löser vi effektivt alla kapacitetskrav. Du kan förvänta dig av en specialist!

Utbildning & certifiering

På Solidny förstår vi att du behöver kvalificerade, erfarna och välutbildade medarbetare. Det är därför vi kontinuerligt investerar i dessa element, så att du kan anta att du uteslutande har att göra med proffs!

“A Feeling for steel” är vår slogan. Och vi lever verkligen upp till det!

Vårt lag

Solidny grundades av Mark Smulders. Han känner till marknaden och behovet; hans mångåriga erfarenhet inom stålindustrin garanterar ett kontinuerligt flöde av professionella specialister.